Aanpak

Aanmelding

Je kan telefonisch of per mail een afspraak maken. Aarzel niet om je boodschap, naam en telefoonnummer in te spreken. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug. Er wordt een datum en uur afgesproken waarop het eerste gesprek kan plaatsvinden (niet bij jouw thuis!)

En verder

Tijdens het eerste gesprek wordt een intake formulier ingevuld. Dit verkennend gesprek zorgt er voor dat je in alle rust en in alle vertrouwen kunt vertellen waar je mee zit. Er worden een aantal vragen gesteld zodat de hulpvraag heel concreet is. Dit gesprek wordt afgesloten met een voorstel hoe we samen te werk zouden kunnen gaan. Er wordt niets verplicht, jij bent steeds diegene die beslist. Soms kan een intake meerdere gesprekken duren. Indien er geen aangepaste hulp geboden kan worden, dan wordt een aangepaste doorverwijzing verzorgd.

Tijdens de volgende gesprekken kan je je verhaal kwijt, er wordt met alle zorg en aandacht naar jou geluisterd. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en zal met de hoogste discretie behandeld worden. Indien je doorgestuurd bent door jouw huisarts wordt enkel met jouw toestemming relevantie informatie uitgewisseld.

Het is belangrijk dat je je veilig en comfortabel voelt zodat je gemakkelijk kunt vertellen wat er in jou omgaat. Bij psychologische problemen is er geen pasklaar antwoord daarom wordt er samen gezocht naar de best passende oplossing voor jou, afhankelijk van het voorliggend probleem.

Op jouw eigen tempo

Het is zeker niet de bedoeling dat je jaren komt, dat is niet altijd nodig. Ik probeer jou via kortdurende interventies terug inzicht te geven in jouw probleem en in mogelijke aanpakken zodat je er weer tegen aan kan. Samen gaan we de onderliggende klachten aanpakken en gaan we alternatieven zoeken hoe je situaties kunt aanpakken. Dit alles op jouw eigen tempo en volgens jouw eigen wensen.

Er worden verschillende psychologische interventies gehanteerd (integratieve aanpak) afhankelijk van het voorliggende probleem (gedragsgericht, cognitief gedragstherapeutisch, Rogeriaanse aanpak, relaxatietherapie, cliëntgericht, …). Je krijgt hierover concrete informatie indien je dat wenst. Relatietherapie kan alleen of samen met je partner.

Bel of mail voor meer informatie.